Контакт

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВИЈА
СВ. КИРИЛА И МЕТОДИЈА У ПРИЗРЕНУ

Адреса за пошту:
Улица Цара Лазара бб, 38205 Грачаница

Телефон:
020/610-007

E-mail:
bogoslovijaprizren@gmail.com