Завршетак школовања друге генерације ученика, мај 2017.